Psychologické poradenství

Psychologické poradenství je primárně cíleno na lepší orientaci a zvládání různých obtížných životních situacích, ve kterých se ocitáte. Během setkání se snažíme nalézt vhodné prostředky a možné cesty, které povedou k vaší větší spokojenosti a vyřešení toho, co vás trápí, brzdí či vám nevyhovuje.
Při poradenské činnosti využívám zkušeností ze sebezkušenostní části výcviku a studia (především Gestalt přístup, dasainanalýza a KBT).

Nejčastěji řešená témata :
* partnerské a mezilidské vztahy
* životní spokojenost
* komunikace
* psychosomatické potíže
* nenadálé životní události jako rozchod, úmrtí,..
* úzkosti a strachy

Pracuji i s klienty s poruchami osobnosti ( hraniční, emočně nestabilní, atd)

Délka sezení je 60 minut
Probíhat může osobně nebo on-line
Cena sezení je 1500 Kč