104: Jak na strach z delegace

Sám si to udělám nejlépe, tak proč delegovat? 

Proč je dobré delegovat? Na to se podíváme v novém díle Strachování.